PFM/VH-SAM CNR U-1F 4-8-2 #6061 DCC化記録
DCC化

2016/7/31 極上品が届きました

PFM Van Hobbies Canadian National 4-8-2 U-1f #6061 - Factory Paintコースティングギヤ付きです  ヘッドライト点灯します

DCC化するのみ ⇒ \200,000オーバー物ですね

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DCC化記録

2016/7 PFM/VH-SAM の新古品を落札しました

前所有者の保管品で、購入時試運転のみの極少走行、破損無しの極美品です

元箱、部品完備、スポンジ劣化無しの極上品