KEY UP EMD F3A-B入庫整備記録

2018/1/7 レストア整備しましたゴムタイヤを交換し、集電、モーターを整備しました

真鍮製車両、元箱あり

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

レストア記録

2014/11/5 ヤフオク入手